1. Zamówienia

Istnieją dwie możliwości robienia zakupów w sklepie internetowym:

1 założenie konta na stronie  www.

  1. Robienie zakupów bez zakładanie konta

Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza istniejącego na stronie z podaniem swoich danych personalnych. Do każdego konta przydzielony jest indywidualny login i hasło – mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.

Po zalogowaniu się na własnym koncie Klient może dokonać aktualizacji danych podanych przy rejestracji – odpowiedzialność za brak aktualizacji ponosi tylko i wyłącznie Klient.

Zaleta posiadania konta jest możliwość sprawdzania swojej indywidualnej listy zakupów oraz otrzymywanie newsleterow.

Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem.

Ceny podane na stronie za dany artykułsą w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek Vat.

Klient akceptuje niniejszy Regulamin składając zamówienie.

 

2. Realizacja zamówienia

Złożenie zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym jest równoważne z zawarciem umowy sprzedaży.

Sprzedawca może odstąpić od umowy realizacji zamówienia, jeżelizamówienie narusza niniejszy Regulamin, nieprawidłowo został wypełniony formularz zamówienia lub jeżeli cena transakcji jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu.

 

3. Płatności

  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
  2. Szybkie płatności Przelew24
  3. W przypadku wyboru płatności przelewem lub szybkich płatności Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych pod dnia zawarcia umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostanie zerwana z winy Klienta

 

4. Wysyłka zamówienia

  1. Wysyłka zamówienia do Klienta jest odpłatna, chyba, że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
  2. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej jest realizowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.
  4. Nie ma możliwości odbioru osobistego
  5. Aktualny Koszt dostawy Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu.
  6. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.