1. Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego lure

Jest Hog Polska Jakub Gibała, 35-510 Rzeszów ul. Prymasa 1000-lecia 8/1

2. Zamówienia

Istnieją dwie możliwości robienia zakupów w sklepie internetowym:

1 założenie konta na stronie  www.

 1. Robienie zakupów bez zakładanie konta

Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza istniejącego na stronie z podaniem swoich danych personalnych. Do każdego konta przydzielony jest indywidualny login i hasło – mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.

Po zalogowaniu się na własnym koncie Klient może dokonać aktualizacji danych podanych przy rejestracji – odpowiedzialność za brak aktualizacji ponosi tylko i wyłącznie Klient.

Zaleta posiadania konta jest możliwość sprawdzania swojej indywidualnej listy zakupów oraz otrzymywanie newsleterow.

Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem.

Ceny podane na stronie za dany artykułsą w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek Vat.

Klient akceptuje niniejszy Regulamin składając zamówienie.

 

3. Realizacja zamówienia

Złożenie zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym jest równoważne z zawarciem umowy sprzedaży.

Sprzedawca może odstąpić od umowy realizacji zamówienia, jeżeli zamówienie narusza niniejszy Regulamin, nieprawidłowo został wypełniony formularz zamówienia lub jeżeli cena transakcji jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu.

 

4. Płatności

 1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
 3. Szybkie płatności
 4. W przypadku wyboru płatności przelewem lub szybkich płatności Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych pod dnia zawarcia umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostanie zerwana z winy Klienta
 5. W przypadku płatności gotówką za pobraniem Klient zobowiązany jest do płatności przy odbiorze.

 

5. Wysyłka zamówienia

 1. Wysyłka zamówienia do Klienta jest odpłatna, chyba, że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 2. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej jest realizowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.
 4. Nie ma możliwości odbioru osobistego
 5. Aktualny Koszt dostawy Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu.
 6. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

 

6. Reklamacje i zwroty:

Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Wszystkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zwrotu na adres email sklepu lub kurierem na adres: Lure, 35-510 Rzeszów ul. Prymasa 1000-lecia 8/1.

Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować, a następnie wysłać na adres sklepu.

Podstawą do rozpatrzenia zwrotu/reklamacji jest załączony paragon zakupu.

Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Sprzedawca zastrzega, że różnice związane ze zdjęciami towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień danego komputera dotyczące np. koloru nie są podstawą do reklamacji danego towaru.

 

7. Prawo odstąpienia od umowy:

Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych, ponosząc koszty transportu do sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient należy przesłać na adres email sklepu lub kurierem na adres sklepu.

Zwrócony towar musi być w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania z wszystkimi częściami zakupionego towaru m.in. z metkami.

Jeżeli towar będzie posiadał ślady użytkowania, towar zostanie zwrócony do Nadawcy ( zwrot zostanie nieuznany).

W terminie do 14 dni sklep zwraca klientowi zapłaconą kwotę za towar.

Podstawą zwrotu jest paragon zakupu.

 

8. Własność intelektualna

Zebrania się wykorzystania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Lure ( w tym zdjęć) bez pisemnej zgody sklepu.

 

9. Postanowienia końcowe:

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji go na zmianie internetowej.

Zmiany regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Definicje:

Sprzedawca- oznacza sklep internetowy Lure – Hog Polska Jakub Gibała 35-510 Rzeszów ul. Prymasa 1000-lecia 8/1

Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.

Konsument- osoba fizyczna dokonująca zakupu w sklepie internetowym Lure, jeśli zakup nie jest związany bezpośrednio z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą lub zawodową

Produkt- każda rzecz ruchoma dostępna na stronie Lure będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a sprzedawcą.

Umowa sprzedaży- to umowa sprzedaży produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

Cena- wartość towaru brutto przypisana do każdego towaru na stronie nie uwzględniająca kosztów dostawy

Dni robocze- oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Dzień zapłaty- oznacza dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Regulamin- oznacza regulamin świadczenia usług sklepu internetowego Lure

Newsletter- to usługa elektroniczna świadczona przez sklep Lure za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która pozwala na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o produktach, nowościach i promocjach.