1. Reklamacje i zwroty:

Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Wszystkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zwrotu na adres email sklepu lub kurierem na adres: Lure, 35-510 Rzeszów ul. Prymasa 1000-lecia 8/1.

Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować, a następnie wysłać na adres sklepu.

Podstawą do rozpatrzenia zwrotu/reklamacji jest załączony paragon zakupu.

Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Sprzedawca zastrzega, że różnice związane ze zdjęciami towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień danego komputera dotyczące np. koloru nie są podstawą do reklamacji danego towaru.

 

2. Prawo odstąpienia od umowy:

Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych, ponosząc koszty transportu do sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient należy przesłać na adres email sklepu lub kurierem na adres sklepu.

Zwrócony towar musi być w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania z wszystkimi częściami zakupionego towaru m.in. z metkami.

Jeżeli towar będzie posiadał ślady użytkowania, towar zostanie zwrócony do Nadawcy ( zwrot zostanie nieuznany).

W terminie do 14 dni sklep zwraca klientowi zapłaconą kwotę za towar.

Podstawą zwrotu jest paragon zakupu.